Automatiseer de personeelsadministratie

Automatisering uurregistratie Actuele lokalisering medewerkers 16 uur administratief werk bespaard per week voor 100 medewerkers Optimalisering van de dispatching

Voorstelling

Elke bedrijf werd al eens met de volgende situaties geconfronteerd: Hoeveel tijd heeft mijn ploeg op de bouwplaats gewerkt? De uurstaat van Marc ontbreekt. Ik heb dringend een vakman nodig voor een herstelling, maar ik weet niet precies waar de vakmannen zich momenteel bevinden.Ik kan de medewerkers niet lokaliseren. Al deze situaties doen bedrijven tijd en geld verliezen.

Met Hit-Tracking kunt u de medewerkers onmiddellijk lokaliseren. Deze oplossing verzamelt stelselmatig de werkgegevens van de medewerkers, bepaalt hun werktijden, berekent de reistijden, …

Voordelen

 • Volledige personeelsopvolging

Op elk moment kunt u de plaats raadplegen waar een medewerker zich bevindt, wat hij doet en hoeveel tijd hij echt op de bouwplaats verbleef.

 • Nauwkeurige planning

Danzij de precieze lokalisatie wordt de personeelsplanning van het Hit-Office ERP systeem op een correcte wijze gevoed.

 • Snel vinden van een medewerker

Vanop om het even welke plaats kunt u onmiddellijk weten waar een bepaalde medewerker zich bevindt.

 • Verhoogde nauwkeurigheid van het werkelijk aantal gepresteerde uren op de bouwplaats

Elke medewerker krijgt een badge waarmee hij zich in het voertuig kan aanmelden. Het systeem registreert op nauwkeurige wijze of hij zich verplaatst of zich op de bouwplaats bevindt.

 • Rechtstreekse integratie met het Hit-Office ERP systeem

De verzamelde gegevens worden automatisch doorgestuurd naar het Hit-Office ERP systeem. Elke prestatie wordt rechtstreeks op het juiste project ingeboekt. Hierdoor kan makkelijk 40% bespaard worden op de tijd die nodig is voor de toewijzing van de gepresteerde uren op de verschillende projecten.

 • Kostenvermindering en tijdbesparing op de personeelsadministratie

Dankzij de automatische toewijzing van de gepresteerde uren op de verschillende projecten dient er geen manuele invoer van uren meer gedaan te worden.

 • Trajectcontrole van de medewerkers gedurende de ganse dag

Alle afgelegde trajecten van de voertuigen wordt nauwkeurig geregistreerd. Wanneer een medewerker systematisch misbruik maakt van het voertuig, dan merkt u dit meteen.

 • Automatische mobiliteitsberekening in de Hit-Office ERP oplossing

De afgelegde afstanden worden automatisch doorgestuurd naar het Hit-Office ERP systeem. Hierdoor kunnen de mobiliteitsvergoedingen automatisch berekend worden.

Hit-Tracking kan ook met behulp van de check-in-at-work koppeling de aanwezigheid van de medewerkers op de bouwplaats automatisch melden bij de sociale zekerheid.

Eigenschappen

 • Badgelezer in het voertuig

Elke voertuig wordt uitgerust met een badgelezer die toelaat te weten wie zich in het voertuig bevindt, welke traject gevolgd wordt, op welke bouwplaats deze zich bevindt, …

 • Automatisch doorsturen van de uurregistratie vanuit het voertuig

Het uurregistratiesysteem, dat ingebouwd is in het voertuig, stuurt de uurstaat van elke medewerker automatisch door naar het Hit-Office ERP systeem. De personeelsadministratie moet niet meer wachten op de manueel ingevulde uurstaten om de uren te registreren. Ze kan zich onmiddellijk toeleggen op de controle en bijsturing van de gegevens.

 • Permanente lokalisatie van de medewerkers

Vanop om het even welke plaats kunt u de vaststellen waar elke medewerker zich precies bevindt, welk traject hij/zij gevolgd heeft, met welke snelheid, hoeveel kilometer werd afgelegd, …

Hit-Tracking weet steeds precies op welke bouwplaats een medewerker zich begeeft en kan de aanwezigheid op deze bouwplaats automatisch registreren op het check-in-at-work platform van de RSZ.

Hit-Tracking: Géolocalisation du personnel